loader image

Our Menus

Appetizers
A1. North Style Spring
Rolls (4 pcs)
$12.99

Nem Rán

A2. Salad Rolls (2 pcs)
$8.99

Gỏi Cuốn Tôm Thịt

A3. Fried Chicken Wings
in Tamarind Sauce
$11.99

Cánh Gà Mắm Me

A4. Chicken Salad
$14.99

Gỏi Gà

A5. Beef Salad
$16.99

Gỏi Bò

A6. Vegetarian Spring
Roll (2 pcs)
$8.99

Gỏi Cuốn Chay

A7. Vegetarian Fried Spring
Rolls (4 pcs)
$9.99

Chả Giò Chay

phở noodle soup (Lunch)
B8. Chicken
$18

Phở Gà

B9. Special Pho w/ Stir
Fried Beef, Traditional Beef Broth
$17.99

Tái Lăn Phở

B10. Pho Special
(Beef noodle soup w/
eye round steak,
well-done flank, soft tendon,
beef meat balls
$18.99

Phở Đặc Biệt

B11. Customized Pho
(Beef Noodle Soup w/
2 choices of meats)
$17.99

Phở Bò, Gân, Bò Viên

B12. Veggie Pho
$16.99

Phở Chay

Rice (CƠM)
C13. Grilled Chicken
$16.99

Cơm Gà

C14. Grilled Pork
$16.99

Cơm Thịt Nuóng

C15. Grilled Pork Cutlet
$16.99

Cơm Sườn Nướng

C16. Special Combo (Grilled
Pork, Chicken, North Style
Spring Roll, Fried Egg
$19.99

Cơm Đặc Biệt

C17. Sweet & Sour Fish
$16.99

Cơm Cá Sốt Chua Ngọt

C18. Hanoi Style Chicken Rice
$17.99

Cơm Gà Xé Phay

C19. Vegetarian
$16.99

Cơm Chay

Vermicelli Noodle (BÚN)
D20. Grilled Pork / Chicken and pickle
in special made fish sauce,
comes w/ a side of rice noodle and veggie
$18.99

Bún Chả Hà Nội

D21. Spicy Beef Soup
$18.99

Bún Bò Huê

D22. Mixed Vermicelli (Choice of beef / chicken,
serve w/ fish sauce, crushed peanuts, bean sprout
$18.99

Bún Trộn

D23. Crab Noodle Soup
$18.99

Bún Riêu Cua

D24. Fish Noodle Soup
$18.99

Bún Cá

Vietnamese sandwich (Bánh MÌ)
E25. Special Banh Mi
$9.99

Bánh Mì Đặc Biệt

E26. Grilled Pork
$9.99

Bánh Mì Thịt Nướng

E27. Grilled Chicken
$9.99

Bánh Mì Gà Nướng

E28. BBQ Pork
$9.99

Bánh Mì Xá Xíu

E29. North Style Beef Stew
w/ Banh Mi
$15.99

Bánh Mì Bò Sốt Vang

E30. Vegetarian
$9.99

Bánh Mì Chay

Congee (Cháo)
F31. Chicken
$14.99

Cháo Gà

F32. Minced Pork / Beef
$14.99

Cháo Heo / Bò Bằm

F33. Ribs
$14.99

Cháo Sườn

F34. Fish
$14.99

Cháo Cá

F35. Shrimp
$14.99

Cháo Tôm

beverages (Nước)
G1. Vietnamese Coffee (Black / Milk)
$5.99

Cà Phê Việt Nam (Đen / Sữa)

G2. Fresh Pressed Fruits
$7.99

Nước Hoa Quả Tươi

G3. Fresh Fruits Smoothie
$7.99

Sinh Tố Trái Cây Tươi

G4. Soft Drinks (Coke / Sprite...)
$2.99

Nươc Ngọt

Close
Close